Schouderinstabiliteit betreft het onvermogen van de structuren in en rond de schouder om de bovenarm op de juiste manier in de kom te fixeren tijdens een beweging. Vaak ontstaat een dergelijke instabiliteit na een trauma, waarbij de schouder uit de kom (geluxeerd) is geweest. Mensen met hypermobiliteit of sporters die bovenhandse sporten beoefenen lopen hierop een verhoogd risico.

Symptomen
Kenmerkend voor schouderinstabiliteit zijn pijnklachten bij het zijwaarts of voorwaarts heffen en het naar buiten roteren van de schouder. Behalve pijn kan u een gevoel van instabiliteit ervaren. De schouder kan een ‘krakend’ en ‘knarsend’ gevoel geven bij het bewegen.

Oorzaak
Het schoudergewricht is een heel bewegelijk gewricht, omdat dit bijna in alle richtingen kan worden gebracht. Hoe bewegelijker, hoe instabieler het gewricht. Om de kop van de bovenarm correct in de kom te laten bewegen, bestaan actieve en passieve stabiliteitsstructuren. De stabiliteitsspieren van de schouder (de rotator cuff) bepalen de actieve stabiliteit. De gewrichtsbandjes en het kapsel verzorgen de passieve stabiliteit.

Bij een val of verkeerde beweging tijdens het sporten kan de schouder (sub)luxeren. Door het trauma kunnen de passieve stabiliteitsstructuren beschadigd raken of oprekken. Ook kunnen de rotatorcuffspieren slechter functioneren, wat een instabiele schouder tot gevolg heeft.

Zoals eerder is beschreven, kunnen de klachten ook geleidelijk ontstaan. Mensen met bijvoorbeeld hypermobiliteit hebben van zichzelf al een mindere mate van passieve stabiliteit. Wanneer de stabiliteitspieren daarnaast niet optimaal functioneren, kan de schouder instabiel worden.

Behandeling
Fysiotherapiebehandelingen beïnvloeden enkel de actieve stabiliteit. Een fysiotraject bij schouderinstabiliteit bestaat daarom vooral uit het trainen van de rotator cuff en de spieren die de stabiliteit van het schouderblad bepalen. Als de oefentherapie niet afdoende blijkt en de schouder erg instabiel blijft, met mogelijk nieuwe luxaties als gevolg, kan gekozen worden voor operatief ingrijpen.