De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte).

Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem (verminderde elasticiteit van de longblaasjes). Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten, het opgeven van slijm en, in geval van inspanning, kortademigheid. De voornaamste oorzaak van COPD is roken.

Doordat uw longen beschadigd zijn heeft u minder zuurstof en dat bemoeilijkt dagelijkse activiteiten zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Uw longen zijn niet in staat een goede ademhaling voort te brengen. Een gezonde volwassene heeft ongeveer een tankwagen met 10.000 liter zuurstof per dag nodig. Een COPD-patiënt heeft soms slechts de helft van die hoeveelheid zuurstof tot zijn beschikking.

Voor COPD bestaat geen genezing, maar wél een behandeling in de vorm van leefregels, geneesmiddelen en therapie. Hierdoor kan verdere schade aan de luchtwegen worden voorkomen en kunnen klachten worden verminderd.

Revalidatie
Voldoende bewegen en trainen onder begeleiding is voor mensen met (ernstige) COPD noodzakelijk. De training zorgt ervoor dat uw spieren sterker worden, waardoor ze op den duur minder zuurstof behoeven. Door training blijft bovendien uw uithoudingsvermogen zoveel mogelijk op peil of verbetert dit zelfs. Hierdoor raakt u minder snel vermoeid, herstelt u sneller na een infectie en voelt u zich minder benauwd na een inspanning. Training helpt ook tegen de bijwerkingen van bepaalde medicijnen, zoals corticosteroïden, die de spieren kunnen verzwakken en botontkalking teweeg kunnen brengen.

De fysiotherapeut begeleidt u op deskundige wijze bij de verbetering of het behoud van uw conditie. Hij kan u uitleggen wat u juist wél en wat u beter niet kunt doen. De fysiotherapeut stelt in overleg met u een op uw situatie afgestemd trainingsprogramma op, zodat u uw conditie kunt verbeteren. Eventueel adviseert hij u over aangepaste oefeningen voor uw adem-, arm- of beenspieren.

Vergoeding behandeling
De fysiotherapeut voorziet u tijdens de eerste behandeling van uitleg over deze vergoeding.