Revalidatie kan een geschikte methode zijn om na een blessure, een operatie of ziekteperiode weer op het oude niveau te komen. De fysiotherapeut stelt samen met u een passend oefenprogramma op. Vervolgens begeleidt hij u bij het doorlopen van dit traject. Afhankelijk van de klacht wordt deze oefentherapie soms gecombineerd met behandelingen in de behandelkamer.

Onder andere na de volgende operaties is revalidatie een geschikte behandelmethodiek:

 • Hart- en vaatchirurgie;
 • Operaties omtrent een nieuwe heup;
 • Operaties omtrent een nieuwe knie;
 • Meniscus- en kruisbandoperaties;

Revalidatie is eveneens geschikt bij chronische problematiek:

 • COPD;
 • CVA;
 • Etalagebenen;
 • Hart- en vaatklachten;
 • Oncologische klachten;
 • Parkinson;
 • Reuma;
 • Spierziektes;
 • Een whiplash.