Whiplash betekent letterlijk ‘zweepslag’. Een whiplash ontstaat meestal na een kop-staartbotsing (aanrijding van achteren). Uw hoofd beweegt dan plotseling naar voren en naar achteren. Vermoedelijk worden, door de grote krachten bij en snelheid van deze beweging, verschillende structuren uitgerekt (tractie) en in elkaar gedrukt (compressie). Na een whiplashtrauma dient eerst middels een foto of scan te worden onderzocht of er sprake is van zichtbare schade, zoals botbreuken. Meestal is dit niet het geval, maar ervaren slachtoffers toch forse klachten. Soms ontstaan de klachten direct na het ongeluk en soms komen de klachten pas enkele dagen later opzetten.

Voorbeelden van klachten zijn:

 • Hoofdpijn;
 • Nekpijn;
 • Verminderde bewegelijkheid van de nek;
 • Pijn in de bovenrug;
 • Overgevoeligheid voor licht;
 • Vermoeidheid;
 • Duizeligheid;
 • Slapeloosheid;
 • Concentratieproblemen;
 • Tintelingen, prikkelingen of een doof gevoel in de hand(en);
 • Angst;
 • Depressie;
 • Verminderd gezichtsvermogen;
 • Tranende ogen.

Gradaties
De klachten die na een whiplashtrauma ontstaan, kennen gradaties in mate van ernst:

 • Graad 0: geen klachten, geen subjectieve en objectieve afwijkingen;
 • Graad 1: pijn, stijfheid en gevoeligheid van de nek, geen objectieve afwijkingen;
 • Graad 2: nekklachten en andere klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (denk hierbij aan afgenomen bewegelijkheid en drukpijn);
 • Graad 3: nekklachten met neurologische verschijnselen (verminderde peesreflexen, verminderde spierkracht en stoornissen in de gevoelswaarneming);
 • Graad 4: nekklachten met fracturen (breuken) of dislocaties. 

Behandeling
De fysiotherapeut kan u helpen op een verantwoorde manier te bewegen en uw activiteiten weer op te bouwen. Hij kan u bovendien adviseren over de manier waarop u het beste rustmomenten kunt nemen. De fysiotherapeut leert u gedoseerd te bewegen en te ontspannen. Daarnaast geeft deze u houdingsinstructies en zo nodig adviseert hij u over het aanpassen van uw werkplek. Het opbouwen van de activiteiten staat hierbij voorop. Tijdens de behandeling wordt niet veel aandacht aan pijn besteed. Dit kan het herstelproces namelijk vertragen. Vaak zijn de behandeltrajecten langdurig, afhankelijk van de ernstgraad.