Corona Revalidatie

Heeft u covid-19 gehad en verloopt het herstel niet helemaal zoals u had gehoopt of verwachten? Ditis een bekend beeld nadat iemand ‘hersteld’ is van het virus, in principe bent u genezen maar u voelt zich nog verre van uzelf.

Ongeacht of u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest of thuis bent hersteld, Covid-19 kan een lange nasleep van klachten hebben ondanks dat het virus al lang uit uw systeem is. Het lichaam krijgt tijdens de infectie heel wat te verduren, met alle gevolgen van dien, zoals: lusteloosheid, vermoeidheid, gevoel van zwakte, verminderd vertrouwen in uw lichaam en verminderde conditie en kracht.

De fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van het bewegend functioneren. U
heeft tijd nodig om te herstellen van de ziekte en de aan COVID-19 gerelateerde beperkingen die u kunt ondervinden. Het is belangrijk om gedoseerd het bewegen weer op te bouwen zodat u (fysiek) volledig hersteld. Dit doen we onder andere middels de volgende therapievormen: Oefentherapie, ademhalingsoefeningen, trainingsschema’s en begeleiding in belasting/belastbaarheid.

Fysiotherapeut Siebe:
Ik heb 6 weken in het Corona Zorg Centrum in hotel De Kruishoeve in Vught gewerkt, ik heb van
dichtbij meegemaakt wat een enorme impact het virus op het lichaam kan hebben. We leren iedere dag weer nieuwe dingen over het virus en wat het met het lichaam doet, maar wat steeds meer duidelijk wordt is dat het herstel geen rechte weg volgt. Wat ik op De Kruishoeve vooral heb geleerd is kijken naar de patiënt/mens als individu en hier de revalidatie op afstemmen. Iedereen reageert anders op de therapie en heeft een andere benadering nodig.